פרויקטים לדו-קיום

הפער במספר הילדים היהודים לערבים המשחקים טניס הוא עצום. במטרתנו לסייע ליצור חברה משותפת בישראל לכל אזרחיה (יהודים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים) באמצעות טניס, ולבנות את הספורט במגזר הערבי. פרדי קריבין היה הראשון שהקים את תוכנית הטניס המשותפת הערבים ויהודים בישראל. כיום אנו מאמנים ומכשרים ילדים יהודים וערבים לפעילות ספורט משותפת.